"یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد"

زندگی نامه

زندگی نامه شهید مسعود علي‌زاده

داوطلبانه به مدّت 6 ماه در جبهه حضور فعّال داشت و در عمليّات والفجر 10 (حلبچه‌ي عراق ) در تاريخ 25/12/1366 به شهادت نايل آمد و پيكر مطهّر ايشان در گلزار شهداي ملك‌خيل به خاك سپرده شد.

شهيد در مراسم مذهبي و انجمن اسلامي و گروه مقاومت محل، حضوری فعّال داشت و از حيث اخلاق، بسيار نيكو صفت و خوش برخورد بود، احترام به والدين و معلّمين از ويژگي‌هاي ايشان بود.

 

روحش شاد و راهش پر رهرو باد