"یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد"

زندگی نامه

زندگی نامه شهید محمّداسماعيل قرباني

شهيد اسماعيل، بسيار خوشرو و خوش‌طبع بود و زود در دل دوستانش جاي مي‌گرفت. رابطه‌ي تنگاتنگي با مسجد و مراسم مذهبي داشت و همه‌ي دوستانش را در امر به معروف سفارش مي‌كرد. سرانجام اين سرباز رشيد بعد از 10 ماه تلاش خستگي ناپذير در جبهه‌هاي
حق عليه باطل در عمليّات رمضان در تاريخ 5/4/1361 در منطقه‌ي شلمچه به فيض شهادت نايل آمد و پيكر مطهرش در جوار ديگر همرزمانِ شهيدش در گلزار شهداي سيّدميرزا به خاك سپرده شد.

 

روحش شاد و راهش پر رهرو باد