"یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد"

شهید ( ميرزاعلي ) نادعلي علي جان زاده

شهید ( ميرزاعلي ) نادعلي علي جان زاده

  • ( ميرزاعلي ) نادعلي علي جان زاده
  • جبار
  • 133
  • قائمشهر روستای قراخیل
  • 1363/12/23
  • ترابه
خلاصه زندگی نامه

شهيد نادعلي علی جان زاده فرزند جبار معروف به ميرزاعلي
علي جان زاده در سال 1336 از يك خانواده‌ي مذهبي در روستاي قراخيل شهرستان قائم‌شهر چشم به جهان گشود. در هفت سالگي جهت فراگيري علم پا به دبستان محل نهاد. بعد از پايان دوره‌ي پنج‌ساله‌ي ابتدايي براي ادامه تحصيل روانه شهر شد‌‌ و با سختي فراوان مادّي در خردادماه 1358 در رشته‌ي علوم تجربي به اخذ ديپلم نايل آمد. 

خلاصه وصیت نامه

 اين‌جانب نادعلي  علي‌‌جان زاده، ساكن روستاي قراخيل، شمارة شناسنامه 1313 اعزامي از قائم‌شهر، وصيّت نامه‌ام را با نام خدا آغاز مي‌نمايم. جنگ جنگ است، عزّت و شرف و دين و ميهن ما در گرو همين مبارزات است. ما امانتي هستيم از جانب پروردگار متعال، كه هر آن خواهان اين امانت شد ...