"یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد"

شهید نظرعلي اصغري

شهید نظرعلي اصغري

  • نظرعلي اصغري
  • آقاگل
  • 1337/02/02
  • قائمشهر روستای پاشاکلا
  • 1367/06/31
  • کردستان
خلاصه زندگی نامه

شهيد نظرعلي اصغري فرزند آقاگل در سال 1337 در يك خانواده‌ي متوسّط، مذهبي و كشاورز در روستاي كشكا از حومه بالاتجن قائم‌شهر چشم به جهان گشود. در سن 20 سالگي پدر را از دست داد، از آن‌جا كه پسر بزرگ خانواده بود تمام بار مسؤوليت خانواده بر دوش او نهاده شد. همه كم و بيش از پايداري و استواري زندگي او كه سراسر مقاومت بود آشنا هستند.