"یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد"

شهید تقي احمدي كمرپشتي

شهید تقي احمدي كمرپشتي

  • تقي احمدي كمرپشتي
  • عبدالعلي
  • 1346
  • قائمشهر روستای نوگیری
  • 1366/01/18
  • شلمچه
خلاصه زندگی نامه

هيد تقي احمدي كمرپشتي فرزند عبدالعلي در دوم فروردين ماه 1346 در روستاي نوگيري قائم‌شهر از خانواده مذهبي و كشاورز و متوسّط ديده به جهان گشود. دوران ابتدايي را در مدرسه‌ي عصردانشِ بي‌بي‌كلا و اوّل راهنمايي را در مدرسه‌ي راهنمايي 22 بهمن صنم حاجي‌كلا و دوم راهنمايي را در مدرسه‌ي راهنمايي بعثت گذراند.