"یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد"

شهید دوست‌علي ذكرياقرا

شهید دوست‌علي ذكرياقرا

  • دوست‌علي ذكرياقرا
  • موسی
  • 1338
  • قائمشهر روستای قراخیل
  • 1360/04/24
  • گیلان
خلاصه زندگی نامه

خانواده‌ي بزرگوار موسی ذكرياقرا در سال 1338 با تولّد دوست‌علي غرق در شادماني شد. وي تحصيلات ابتدايي را در دبستان هدايت قراخيل و سپس مقطع راهنمايي را در روستاي جنيد به پايان رساند. پس از اخذ مدرك سيكل به علّت فقر مالي، مدرسه را ترك نمود و براي گرداندن چرخ‌هاي اقتصادي خانواده‌اش، وارد كارخانه كفش ملّي تهران شد.

خلاصه وصیت نامه

اين‌جانب سرباز ( تكاور ) وظيفه دوستعلي ذكري قرا: فرزند موسي، صادره از حوزه‌ي 4 قائم‌شهر، روستاي قراخيل، شماره‌ي شناسنامه 64 وصيّت‌نامه‌ام را آغاز مي‌كنم. اين‌جانب اوّل براي حفظ اسلام و قرآن و ناموس و بعد براي مملكتم، كه وظيفه‌ي هر فرد مسلمان مي‌باشد به جبهه‌ي جنگ اعزام مي‌شوم. تا آخرين نفس، حسين زمان خويش، ...